Ontwikkelen als levenskunst

01 mrt 2023

Aan de hand van christendemocratische uitgangspunten en aan de hand van wetenschappelijke inzichten werkt het rapport een zestal voorstellen uit die het overheidsbeleid rond ‘Leven Lang Ontwikkelen’ moeten verbeteren.

Er is nog nooit zoveel geleerd en ontwikkeld als in onze tijd. Kennis en ervaring zijn beschikbaar op alle mogelijke terreinen en via nieuwe media. Toch zijn er enkele groepen in de samenleving die stelselmatig weinig van dit leerproces lijken mee te maken. Dit probleem vormt de aanleiding voor een nieuw rapport. Ontwikkelen als levenskunst stelt de opgave tot ontwikkeling als iets dat groter is dan een economische noodzaak. Ze zijn verbonden met ons mens-zijn. Ieder mens is waardevol en heeft een besef wat belangrijk en zinvol is. Deze verwoording van ‘roeping’ is een onderscheidend element van de christendemocratie en vormt de ondertoon van waaruit dit rapport geschreven is. Het is een perspectief dat iets toevoegt aan de discussie over ‘Leven Lang Ontwikkelen’. Aan de hand van christendemocratische uitgangspunten en aan de hand van wetenschappelijke inzichten werkt het rapport een zestal voorstellen uit die het overheidsbeleid rond ‘Leven Lang Ontwikkelen’ moeten verbeteren.

Publicatie bestellen

Bestel en ontvang een gedrukte versie

Aantal
Bestellen voor € 10,00