Betaalbaar wonen voor iedereen

03 mrt 2022

De Tweede Kamerfractie CDA en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA presenteren een nieuwe visie over volkshuisvesting: Betaalbaar wonen voor iedereen. Woonbeleid als sociaal vraagstuk. Vanuit het christendemocratisch gedachtegoed worden nieuwe voorstellen gedaan om de wooncrisis te lijf te gaan. Betaalbaar wonen voor iedereen. Dat is het doel.

CDA-Kamerlid en woordvoerder Volkshuisvesting Jaco Geurts: “Het tekort aan betaalbare woonruimte is groot. Jongeren en starters vissen steeds achter het net en wonen langer thuis dan de generaties voor hen. Ook senioren die willen verhuizen lopen tegen belemmeringen op. De steden zijn voor gewone inkomens onbetaalbaar geworden en de wachttijd voor huurhuizen loopt op. Vanwege het beperkte aanbod zitten mensen klem terwijl ze eigenlijk iets anders willen. Mensen lopen letterlijk vast.”

De Grondwet erkent het grondrecht om ergens thuis te zijn indirect als ze in artikel 22 stelt dat de “bevordering van voldoende woongelegenheid” een “voorwerp van zorg der overheid” is. De opgave om te zorgen voor voldoende woningen, in welke vorm dan ook, is een zaak van algemeen belang. Dat maakt de crisis op de woningmarkt voor het CDA, meer dan een economisch of bestuurlijk vraagstuk, bovenal tot een sociale kwestie. Een huis is onderdeel van een gemeenschap in je wijk of de buurt. Het vraagt in het belang van starters, gezinnen, senioren en vele anderen om een andere benadering van de woonproblematiek.

Publicatie bestellen

Bestel en ontvang een gedrukte versie

Aantal
Bestellen voor € 1,00