Ambitieus christendemocratisch klimaatbeleid

07 sep 2021

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft, in samenwerking met de CDA Tweede Kamerfractie en CDA-Kamerlid Henri Bontenbal, het visiedocument Ambitieus christendemocratisch klimaatbeleid. Op weg naar een duurzame en sociale economie gepresenteerd. Vanuit de filosofie van de christendemocratie bespreekt het document de christendemocratische visie op het klimaat en worden er concrete beleidsvoorstellen gepresenteerd voor beter klimaatbeleid in Nederland.

Henri Bontenbal, penvoerder van de notitie: “Wij pleiten in deze notitie voor een groene industriepolitiek, omdat we samen met bedrijven grote stappen kunnen zetten in de verduurzaming van Nederland en tegelijkertijd het verdienvermogen kunnen versterken. Hier zou de focus van het klimaatbeleid moeten liggen. Daarmee scheppen we ook ruimte om op andere terreinen zoals het verduurzamen van woningen, een aanpak te kiezen die kan rekenen op het draagvlak van burgers”.

De notitie is ontstaan met de medewerking van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Pieter Jan Dijkman, directeur: “De sleutels voor de klimaattransitie liggen weliswaar bij de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven, maar de noodzakelijke transitie is onmogelijk als burgers niet meedoen. Echt duurzaam betekent in de christendemocratie: vervlochten met de menselijke leefomgeving, inspelend op haar mogelijkheden en rekening houdend met haar beperkingen. Deze notitie heeft oog voor die sociale kant; klimaatbeleid mag niet tot nieuwe tweedelingen leiden. Een klassiek-christendemocratisch geluid”.

Echt duurzaam betekent in de christendemocratie: vervlochten met de menselijke leefomgeving, inspelend op haar mogelijkheden en rekening houdend met haar beperkingen.

“Ik ben er trots op dat deze fractie de moeilijke vraagstukken van de toekomst niet uit de weggaat maar juist aanpakt. Dit document verwoordt onze visie op het klimaat en biedt een kompas voor ons handelen bij het klimaatbeleid”, sluit CDA-partijleider Wopke Hoekstra af. 

Publicatie bestellen

Bestel en ontvang een gedrukte versie

Aantal
Bestellen voor € 1,00