Wie zijn wij?

Het WI wil dienstbaar zijn aan christendemocraten in de praktijk van alledag.

Onze naam - Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) - verraadt een belangrijk deel van onze doelstelling. Het woordje “voor” is uitdrukking van een dienstbare opstelling; het WI wil voor alles dienstbaar zijn aan christendemocraten en christendemocratische bestuurders en politici in de praktijk van alledag.

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA (WI) is als onafhankelijke denktank verbonden aan het CDA. We verrichten studies naar politieke vraagstukken die uitstijgen boven de discussies van alledag, in lijn met het christendemocratische gedachtegoed. We ondersteunen en adviseren - gevraagd en ongevraagd - landelijke en lokale CDA-politici. Zo brengen we regelmatig publicaties uit, zoals rapporten en essays, dragen we bij aan verkiezingsprogramma's en adviseren we de landelijke fracties en het partijbestuur. We hebben een eigen kwartaaltijdschrift, Christen Democratische Verkenningen, en organiseren regelmatig symposia en lezingen.

Dienstbaar aan de christendemocratie

Het WI is onafhankelijk, onbaatzuchtig en onbevangen. Die eigenschappen zijn onderdeel van onze kracht en identiteit. Uiteindelijk kan ons werk alleen op vruchtbare bodem landen als we ons tegelijk realiseren voor wie we ons werk doen. Dat mooie spanningsveld tussen onze onafhankelijkheid en onze verbondenheid met vele christendemocraten koesteren we. Het WI is alleen relevant als de publicaties politiek toepasbaar zijn, zoals het CDA alleen relevant is als zijn beleid rust in een diep doorleefde filosofie over menselijke waardigheid en waardevol samenleven. We willen op dit snijvlak staan en met vereende krachten dienstbaar zijn aan de christendemocratie, aan de politiek en aan de samenleving.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op via wi@cda.nl.

Zie hierboven een interview van WI-medewerker Arjen Siegmann met klimaatwetenschapper Hans von Storch

Zie ook