13 mei 2024: Lubbers-symposium Ecologisch burgerschap

15 apr 2024

Symposium: Ecologisch Burgerschap Onderdeel van de reeks ‘De Nalatenschap van Ruud Lubbers’. Het symposium vindt plaats op maandag 13 mei 2024 in de Glazen Zaal in Den Haag, Prinsessegracht 26. De inloop is vanaf 15.00 uur. Het programma begint om 15.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Aansluitend verwelkomen we u graag voor een borrel.

Zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto’s – de duurzaamheidstransitie krijgt in onze samenleving zichtbaar vorm. De vraag is niet meer óf we onze samenleving anders willen inrichten, maar hóe we dat het beste kunnen doen, gedragen door burgers. Want het klimaatvraagstuk is niet alleen een technologische of economische kwestie, het is vooral een sociaal vraagstuk.

De ecologische transitie confronteert onze samenleving met kwesties over rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en de vraag naar ‘het goede samenleven’. Paus Franciscus pleitte daarom in zijn encycliek Laudato Si’ voor ‘ecologisch burgerschap’ om het ecologisch evenwicht te herstellen: het evenwicht tussen mens en natuur, tussen samenleving en ecologie en tussen innerlijkheid en cultuur.

Hoe kunnen we dit ecologisch burgerschap stimuleren? Wat vraagt dit van de samenleving, het bedrijfsleven en de politiek? En wat betekent dit voor de manier van sturen van het openbaar bestuur? Daarover gaat het tijdens het zogeheten Lubbers-symposium. Met inleidingen door Henri Bontenbal (CDA) en Jeroen Klumper (Tata Steel), een gesproken column door Jan Schinkelshoek en een paneldiscussie met Alex Datema (Rabobank), Kathleen Ferrier (UNESCO) en Marije Klomp (Radboud Universiteit). De moderator is oud-premier Jan Peter Balkenende.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden (noodzakelijk) voor het symposium via de volgende link: Aanmelden Lubbers-symposium

Programma

15.00 – 15.30: Inloop

15.30 – 15.40: Opening en welkom door Pieter Jan Dijkman

15.40 – 15.55: Referaat door Henri Bontenbal

15.55 – 16.00: Column door Jan Schinkelshoek

16.00 – 16.15: Co-referaat door Jeroen Klumper

16.15 – 16:50: Paneldiscussie met Alex Datema, Kathleen Ferrier en Marije Klomp

16.50 – 17.00: Afsluiting door Josine Westerbeek-Huitink

17.00 – 18.00: Borrel

Over de sprekers

– Henri Bontenbal is fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer

– Jan Schinkelshoek is voormalig Tweede Kamerlid, journalist, voorlichter en medewerker van Ruud Lubbers

– Jeroen Klumper is directeur Sustainable Transition bij Tata Steel

– Alex Datema is directeur Food & Agri Nederland bij de Rabobank2

– Kathleen Ferrier is voorzitter van de Worldconnectors/Earth Charter, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie en voormalig Tweede Kamerlid

– Marije Klomp is programmadirecteur Duurzaamheid bij de Radboud Universiteit

– Jan Peter Balkenende is voormalig Minister-President

– Pieter Jan Dijkman is directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

– Josine Westerbeek-Huitink is programmaleider Laudato Si’/Integrale Ecologie bij Socires

Het symposium is onderdeel van de tweejaarlijkse reeks ‘De Nalatenschap van Ruud Lubbers’, waarmee sinds het overlijden van de Nederlandse oud-premier bijzondere aandacht wordt besteed aan zijn nalatenschap. Voor Lubbers speelde duurzaamheid een belangrijke rol. Tijdens zijn politieke loopbaan was hij vooruitstrevend op het gebied van duurzame ontwikkeling: relatief vroeg besteedde hij aandacht aan de mogelijkheden van duurzame energie en de vraag naar economische groei binnen planetaire, ecologische grenzen. Ook had Lubbers een leiderschapsrol in de totstandkoming van het Earth Charter, een mondiale beweging die pleitte voor aandacht voor de (onderling verbonden) vraagstukken over mensenrechten, gelijkwaardigheid, vrede en ecologische integriteit.

Het symposium wordt georganiseerd in een samenwerking tussen het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en de onafhankelijke Haagse denktank Socires.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via socires@socires.nl