Historisch Comité Christen Democratie

Het Historisch Comité Christen Democratie beschikt over een ANBI-verklaring culturele instelling. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat het HCCD beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat donaties door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen aftrekbaar van uw belasting, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt. Aangezien het HCCD aangemerkt is als culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25x het bedrag van de gift aftrekken en ondernemingen 1,5x in de aangifte vennootschapsbelasting.

Het HCCD bestaat sinds 1985 en is een stichting. In de statuten van het HCCD staat het doel omgeschreven. De stichting heeft als doel 'aandacht te schenken aan personen en gebeurtenissen die van belang zijn geweest - in en voor de christendemocratie, een en ander in samenspraak met het bestuur van het Christen Democratisch Appèl (CDA).'

Het HCCD is een onafhankelijke stichting en heeft een eigen bestuur (onbezoldigd).

Rekeninggegevens

NL79 INGB 0006103293 
ten name van Stichting Historisch Comité Christen-Democratie te Voorschoten

Donaties aan het HCCD kunt u overmaken op bovenstaand rekeningnummer.

Jaarverslag 2022